ทัวร์ภูฏาน

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-DH 04 : ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง

ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ราคาเริ่มต้นที่ 53,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม