ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-KR 01 : Grand Summer's Vacation 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET - ONE MOUNT SNOW PARK - WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า + ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม) เรียนทากิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบกพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 02 : Summer's Vacation 5 วัน 3 คืน

Summer's Vacation 5 วัน 3 คืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET - ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า + ค่าเช่าชุดและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ) ***เตรียมชุดว่ายน้ำ*** เรียนทากิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ำมันสนแดง | นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์โสม - ศนูย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 03 : Korea Autumn's Soul 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน - พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ - รถรางMONORAIL (รวมค่าบัตร) กิมจิ+ฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เครื่องสำอาง วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ช้อปปิ้งย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I DUTY FREE N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 04 : Korea Autumn Vacation 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สวน ANYANG ART PARK - โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA - พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง วัดวาวูจองซา | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - ถนนช้อปปิ้งฮงแด - คาเฟ่ ONE PIECE - คาเฟ่ 943 KING'S CROSS HARRY POTTER ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - สวนฮานึล และ PINK MOSS - DUTY FREE - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 05 : Grand Autumn's Soul 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - หุบเขาโพชอน - พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ - รถราง MONORAIL (รวมค่าบัตร) กิมจิ+ฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เครื่องสำอาง วัดบงอึนซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE - DUTY FREE N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 06 : Seorak Vacation 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หาดยองจิน - วัดฮูฮวม / หาดเคียงโป - ซอรัคซาน - วัดชินฮึนซา - RAIL BIKE เลียบทะเล สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) ศูนย์โสม - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง LINE FRIENDS STORE N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองกเยชอน - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 07 : Snow Ice Fishing 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - เมียงดง - LINE FRIEND STORE - ทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 08 : Korea Grand Winter 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้าน LA PROVENCE - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน** กิมจิ+ฮันบก - สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) - HOLLYWOOD SKY SHOW - ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อก - BLUE HOUSE I DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ศูนย์พลอยอเมทิส - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 09 : Korea Grand Winter 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้าน LA PROVENCE - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน** กิมจิ+ฮันบก - สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) - HOLLYWOOD SKY SHOW - ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อก - BLUE HOUSE I DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ศูนย์พลอยอเมทิส - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 10 : Korea Ski Deluxe 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้าน LA PROVENCE - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน** กิมจิ+ฮันบก - สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) - HOLLYWOOD SKY SHOW - ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อก - BLUE HOUSE I DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ศูนย์พลอยอเมทิส - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 11 : Korea Grand Ice Fishing 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี เช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก ) สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) -กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-KR 12 : Best Ski Ice Fishing 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก) สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - คิมบับ+ฮันบก+TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม