ทัวร์มัลดีฟ

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-MD 01 : ADAARAN CLUB RANNALHI

เรือรับ-ส่ง สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบินโดย Speedboat ที่พักในรีสอร์ท อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ (รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) การต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่ ประกันภัยเดินทาง / Travel Insurance

ราคาเริ่มต้นที่ ----- บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MD 02 : ADAARAN PRESTIGE VADOO

เรือรับ-ส่ง สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบินโดย Speedboat ที่พักในรีสอร์ท อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ (รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) การต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่ ประกันภัยเดินทาง / Travel Insurance

ราคาเริ่มต้นที่ ----- บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MD 03 : ADAARAN CLUB RANNALHI

เรือรับ-ส่ง สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบินโดย Speedboat ที่พักในรีสอร์ท อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ (รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) การต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่ ประกันภัยเดินทาง / Travel Insurance

ราคาเริ่มต้นที่ ----- บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MD 04 : DUSIT THANI, MALDIVES

รับ-ส่ง สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบินด้วยเครื่องบินน้ำ ที่พักในรีสอร์ท อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ (รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) การต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่ ประกันภัยเดินทาง

ราคาเริ่มต้นที่ ----- บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม