ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-ID 01 : ชมเมืองชัยปุระ "นครสีชมพู" 4 วัน 3 คืน

สนามบินดอนเมือง - ชัยปุระ พระราชวังสายลม - นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ - CITY PALACE ทัช มาฮาล - อัครา ฟอร์ท - แชนด์ เบารี - วัดพระพิฆเนศ - สนามบินชัยปุระ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-ID 02 : มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร – (-/กลางวัน/เย็น) เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารต ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธ์ิ (เช้า/กลางวัน/เย็น) สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-ID 03 : นิวเดลี ชม ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ - นิวเดลี - ชัยปุระ – (-/กลางวัน/เย็น) พระราชวังสายลม - นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท - พระราชวังกลางน้ำ - CITY PALACE - วัดพระพิฆเนศ (เช้า/กลางวัน/เย็น) ชัยปุระ - อัครา - แชนด์ เบารี - อัครา ฟอร์ท (เช้า/กลางวัน/เย็น) ทัช มาฮาล - นิวเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดอักชาร์มดัม - ตลาดจันปาท (เช้า/กลางวัน/เย็น) สุวรรณภุมิ กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 22,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-ID 04 : มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน

กรุงเทพฯ – พุทธคยา – (-/กลางวัน/เย็น) พุทธคยา – พาราณสี (เช้า/กลางวัน/เย็น) พาราณสี – ลุมพินี (เนปาล) (เช้า/กลางวัน/เย็น) ลุมพินี (เนปาล) – กุสินารา (เช้า/กลางวัน/เย็น) กุสินารา – เวสาลี – ปัตนะ (เช้า/กลางวัน/เย็น) ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา (เช้า/กลางวัน/เย็น) พุทธคยา – กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

ราคาเริ่มต้นที่ 24,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม