ทัวร์พม่า

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-MM 01 : มหัศจรรย์ Myanmar โปรจัดให้ 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า – สิเรียม - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 02 : มหัศจรรย์ Myanmar ทัวร์พม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 03 : มหัศจรรย์ Myanmar โปรน้องดี บินหรูอยู่ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 04 : มหัศจรรย์ Myanmar โปรพม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 05 : มหัศจรรย์ Myanmar มนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" 4 วัน 3 คืน

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ – นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 06 : พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 07 : มหัศจรรย์ Myanmar ทัวร์พม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์ Myanmar มนต์เสน่ห์เมือง "พุกาม" 4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - นั่งรถสู่พุกาม - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม - ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์ - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 08 : มหัศจรรย์ Myanmar 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - เจดีย์เก๊ามูดอว์ - อังวะ - นั่งรถม้าชมเมือง - สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายง - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 09 : มหัศจรรย์ เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดีย์เบเบพญา – เจดีย์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์ ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) - ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดหงาทัตยี - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-MM 10 : มหัศจรรย์ Bagan 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม – วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี –พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ - กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม