ทัวร์รัสเซีย

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-RS 01 :รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

กรุงมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์ ตลาดสินค้าพื้นเมือง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟด่วน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) – เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)

ราคาเริ่มต้นที่ 56,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-RS 02 :แกรนด์รัสเซีย 9 วัน (มอสโคว์ - มูร์มันสค์)

โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล

ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-RS 03 : รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7 วัน (มอสโคว์ - มูร์มันสค์)

มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล - ตามล่าหาแสงเหนือ มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา - มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง

ราคาเริ่มต้นที่ 68,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-RS 04 :Happy Snow A 6 วัน 4 คืน

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM - ชมเซอร์คัส มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อัลมาตี้

ราคาเริ่มต้นที่ 41,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-RS 05 : Happy Snow B 6 วัน 4 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE - MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ - ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม มอสโคว์ – ASTANA

ราคาเริ่มต้นที่ 42,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-RS 06 : Russia Super Moscow 6 วัน

กรุงเทพ - มอสโคว์ เตหะราน – มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม ซาร์กอส - MATRESHAKA FACTORY - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ชมเซอร์คัส มอสโคว์ – เตหะรานี้

ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-RS 07 : Easy A Aurora Russia 6 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ – อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze horseman ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ) MURMANSK (ล่าแสงเหนือ) MURMANSK – เซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

ราคาเริ่มต้นที่ 56,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-RS 08 :Aurora Inside Russia 7 วัน

กรุงเทพ - มอสโคว์ มอสโก - มูร์มันสค์ MURMANSK – MOSCOW - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เมืองซากอร์ส – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

ราคาเริ่มต้นที่ 67,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม