ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-VN 01 : เกาะฟูโกว๊ก 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา (-/-/เย็น) เรือนจำฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Center ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง –กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-VN 02 : ญาตราง 4 วัน 3 คืน

กรุงเทพฯ • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง ( - /กลางวันบนเครื่อง//เย็น) วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • ดาลัด • ช็อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า ( - /กลางวันบนเครื่อง//เย็น) นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั้กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (เช้า/กลางวัน/เย็น) โบสถ์หินญาตราง • ตลาด DAM • ร้าน SANEST • ญาตราง • กรุงเทพฯ  (เช้า-/-)

ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-VN 03 : Dalat สัมผัสเมืองโรแมนติก 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLERCOSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด ( - /กลางวัน//เย็น) นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด (เช้า/กลางวัน/เย็น) ดาลัด-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-VN 04 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม ( - /กลางวัน/เย็น) ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ดาลัด (เช้า/กลางวัน/เย็น) ดาลัด-Crazy house-น้ำตกดาลันตา-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย-ช็อปปิ้ง ตลาดราตรีดาลัด ดาลัด-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-ช๊อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-VN 05 : โฮจิมินห์ซิตี้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน

กรุงเทพฯ • ญาตราง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง ( - /กลางวัน/เย็น) ดาลัด • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ้งดอกไฮเดรนเยีย  (เช้า/กลางวัน/เย็น) มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREAM (เช้า/กลางวัน/เย็น) โฮจิมินห์ • วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ (เช้า-/-)

ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-VN 06 : Muine-Dalat 4 วัน 3 คืน

กรุงเทพฯ-ดาลัด-นํ้าตกดาลันตา-ROLLERCOSTER-CRAZYHOUSE-ช๊อปปิ้ งตลาดราตรีดาลัด (-/กลางวัน/เย็น) นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั้กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่  (เช้า/กลางวัน/เย็น) ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM-หมู่บ้านชาวประมง-FishingVillage โฮจิมินท์-ลองเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ (เช้า/กลางวัน/เย็น) โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช๊อปปิ้ งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน**พิเศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ/-)

ราคาเริ่มต้นที่ 10,990 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม