ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

JAP-TK 01 : Tokyo Fuji 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ สนามบิน ดอนเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 02 : Tokyo Fuji 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 03 : Tokyo Fuji Osaka 6 วัน 4 คืน

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 38,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 04 : Tokyo Fuji Kawagoe 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้ า คาชิ คาชิ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปู พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ - อิออนมอลล์ สนามบิน ดอนเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 05 : okyo Fuji Nikko 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 26,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 06 : Tokyo Nikko Fuji 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุก เอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ - เมืองอิบารากิ เมืองอิบารากิ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 26,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 07 : Tokoy Fuji Osaka 6 วัน 4 คืน

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 42,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 08 : Tokyo Fuji Kawagoe 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้ า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปู พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ – อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 26,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 09 : Tokoy Fuji Ski 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 10 : Osaka Kyoto Ine Miyama 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมง อิเนะ ฟุโนยะ – มิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต เกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ - กิออน - โอซาก้า หุบเขามิโนะและน้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 11 : Osaka Takayama Kyoto 5 วัน 3 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

ราคาเริ่มต้นที่ 26,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

JAP-TK 12 : Osaka Shirakawa Tottori 6 วัน 4 คืน

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม