เอกสารวีซ่า

บริการขอวีซ่า / VISA SERVICES

บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่า วิธีการยื่นขอวีซ่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า ของประเทศต่างๆ และบริการ รับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน บริการทั้ง องค์กร หน่วยงาน และแบบบุคคล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 089 168-2530 หรือ e-mail: chattaboy_boy@hotmail.com

  รายละเอียดของแชงเก้นวีซ่า ( Schengen Visa )

แชงเก้นวีซ่า ( Schengen Visa )
ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้ง (Multiple entry) ก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่ พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญา เชงเก็น (Schengen)
การทำเชงเก้นวีซ่า ( Schengen Visa )
จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุกๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้า ไปเที่ยว มีเพียง เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำหรับ เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่ จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

รายชื่อประเทศยุโรปที่สามารถใช้ แชงเก้นวีซ่าได้ ( Schengen Visa )

รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยผู้ถือพาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอวีซ่า) ***เเสดงข้อมูลแยกประเภทตามหนังสือเดินทาง


ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต

ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

ผู้ถือหนังสือเดินทางพิเศษ

ทุกเรื่องราว "ย่อมมีการเดินทาง" เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของชีวิต ในแบบที่คุณต้องการ ...เส้นทางเก่า ไม่เคยนำพาสู่จุดหมายใหม่