ทัวร์ ตุรกี

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-TU 01 : Fine Winter Turkey 8 วัน 6 คืน

อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้าเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า

ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-TU 02 : Hello Turkey 9 วัน

เมืองคูซาดาซึ - ร้านขนมTURKISH DELIGHT - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียรา โพลิส - เมืองคอนย่า – สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - อิสตันบูล

ราคาเริ่มต้นที่ 30,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-TU 03 : Perfect Turkey 8 วัน

อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - แกรนด์บาซ่าร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลบาเช่ - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่าน้ัน) - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง

ราคาเริ่มต้นที่ 34,555 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-TU 04 : Surprise Turkey 8 วัน

เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่าน้ัน) - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า

ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-TU 05 : มหัศจรรย์ Turkey 8 วัน 5 คืน

สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพิราบ • บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า • ไร่สตอเบอรี่ • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่าอากาศยานอิสตันบูล • อิสตันบูล บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต

ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-TU 06 : มหัศจรรย์ Turkey 9 วัน 6 คืน

สนามบินอิสตันบูล • เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย • ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ชมสวนพีช • ปามุคคาเล ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า • ชมสวนแอปเปิ้ล • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา • สถานีคารวาน เมืองคอนย่า • สถานนีคารวาน • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิคจิวเวอรี่เมืองอังการา • ทะเลสาบน้ำเค็ม • กรุงอังการา • สุสานอาตาเตริ์ก

ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-TU 07 : มหัศจรรย์ Turkey 8 วัน 5 คืน

สนามบินอิสตันบูล • ชานัคคาเล่ • นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ • ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด • ชมเมืองโบราณทรอย เมืองอิสเมียร์ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • คุชาดาสึ คุชาดาสึ • ปามมุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • คอนย่า คัปปาโดเกีย • สถานีคารวาน • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย • อังการา • ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม • อิสตันบูล

ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-TU 08 : มหัศจรรย์ Turkey 8 วัน 5 คืน

สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค ชานักกาเล • ชมเมืองโบราณทรอย • ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองอิสตันบูล บลูมอสก์ • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • ชอปปิ้งสไปซ์มาเก็ต

ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม