ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด

image

NJ-EG 01 : Yalla Egypt 6 วัน

ไคโร – กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั้้นบันได อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ล่องเรือแม่น้าไนล์ + Dinner + ระบำหน้าท้อง ไคโร – สุเหร่าโมฮัมเม็ด – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ช้อปปิ้งตลาดข่าน - สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 38,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-EG 02 : Yalla Egypt 6 วัน

ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า ไคโร - อาบูซิมเบล - อัสวาน - ล่องเรือสำราญ คอมออมโบ - เอ็ดฟู - ลักซอร์ ลุ๊กซอร์ ลุ๊กซอร์ – ไคโร

ราคาเริ่มต้นที่ 58,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-EG-JD 03 : Egypt to Jordan 8 วัน

กรุงเทพฯ - ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม –โรงงานกระดาษปาปิรุส ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – ชมเสาปอมเปย์ - สวนมอนตาซ่าร์ ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ ไคโร – อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา นครเพตร้า – กรุงอัมมาน

ราคาเริ่มต้นที่ 59,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-JD 04 : Amazing in Jordan 7 วัน

อาบูดาบี - อัมมาน อควาบา - BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA PETRA – AMMAN อัมมาน อัมมาน – เจอราช - อัจลุน - ทะเล DEAD SAE – อัมมาน DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย

ราคาเริ่มต้นที่ 46,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-JD 05 : Habibi Jordan 7 วัน

อัมมาน – มาดาบา – MOUNT NEBO – เครัค – เมืองอคาบา อควาบา - BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA PETRA – AMMAN อัมมาน อัมมาน – อัจลุน – เจอราช - ทะเล DEAD SAE – อัมมาน AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER – DESERT CASTLES กลุ่มปราสาทในทะเลทราย

ราคาเริ่มต้นที่ 56,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-JD 06 : Luxury Jordan 7 วัน

อัมมาน – มาดาบา – MOUNT NEBO – เครัค – เมืองอคาบา อควาบา – BOAT CRUISE - วาดิรัม (WADI RUM CAMP) – JEEP TOUR - วาดิรัม วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA เพตรา - DEAD SEA - อัมมาน อัมมาน – อัจลุน - เจอราช – สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 67,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
image

NJ-JD 07 : Perfect in Jordan 7 วัน

กรุงเทพ – ดูไบ - อัมมาน เพตรา - วาดิรัม - JEEP TOUR - AQABA อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก – เครัคหรือโชบัค – อัมมาน อัมมาน – มาดาบา – MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea DEADSEA - AMMAN CITADEL - ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL - CARREFOUR

ราคาเริ่มต้นที่ 48,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม